Årsberetning 2015

Formand, professor Olav Breinbjerg ifbm. årsmøde i ICSU hos Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab 18.03.2016

Den Danske Nationalkomité for URSI, nedsat under Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, har til formål at sikre forbindelsen mellem Den Internationale Videnskabelige Radio Union, URSI, og fagets forskere, blandt andet ved at informere om unionens arbejde og ved at udbrede kendskab til faget. Nationalkomitéen skal endvidere søge at fremme videnskabelig forskning og teknisk udvikling indenfor radiovidenskab.  URSI er opdelt i 10 faglige kommissioner.

Fra 18. til 25. maj 2015 afholdtes på Gran Canaria for første gang den nye URSI konference ”URSI Atlantic Radio Science Conference”; denne planlægges afholdt i året efterfølgende ”URSI General Assembly and Scientific Symposium” (URSI-GASS) og vil sammen med ”URSI Asia-Pacific Radio Science Conference” fylde den treårige periode mellem URSI GASS.

”URSI Atlantic Radio Science Conference” 2015 var en succes med næsten 500 deltagere fra alle verdensdele.  Fra Danmark deltog flere forskere, alle fra DTU, med i alt 5 præsentationer:

Sub-wavelength magnetodielectric-core spherical antennas approaching the Chu lower bound – a review of recent results, O. Breinbjerg og O.S. Kim

Varactor-tuned substrate integrated evanescent filter, V. Zhurbenko, Ö. Acar og Y. Dong

X-band active balun MMIC in SiGe technology, R.S. Michaelsen, T.K. Johansen, og K.M. Tamborg

Design of Si Ge BiCMOS canceller for low frequency noise reduction in direct conversion receivers, M. Squartecchia, T.K. Johansen og R.S. Michaelsen

On the k2-dependence of Im(er) and/or Im(mr) for optimum absorption efficiency of electrically small homogeneous spheres with Re(er) and/or Re(mr)=-2, M.F. Palvig, O.Breinbjerg og M. Willatzen