Årsberetning 2014

Formand, professor Olav Breinbjerg ifbm. årsmøde i ICSU hos Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab 20.03.2015

Den Danske Nationalkomité for URSI, nedsat under Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, har til formål at sikre forbindelsen mellem Den Internationale Videnskabelige Radio Union, URSI, og fagets forskere, blandt andet ved at informere om unionens arbejde og ved at udbrede kendskab til faget. Nationalkomitéen skal endvidere søge at fremme videnskabelig forskning og teknisk udvikling indenfor radiovidenskab.  URSI er opdelt i 10 faglige kommissioner.

Danmark er med virkning fra 2013 genindtrådt som fuldt medlem af URSI og deltog derfor i august 2014 ved URSI Council møderne afholdt under URSI General Assembly and Scientific Symposium i Beijing, Kina.  Desuden var den Danske Nationalkomités kommission B “Fields and Waves” sammen med Den Amerikanske Nationalkomités kommission A “Electromagnetic Metrology” arrangør af en session med titlen “Recent Advances in Antenna Measurement Techniques”; sessionen havde tæt ved 20 præsentationer fra lige så mange laboratorier, virksomheder, og universiteter inden for antenne-måleteknik.

I Beijing besluttede URSI Council at etablere en ny større konference kaldet URSI Atlantic Radio Science Conference; denne afholdes i året efterfølgende URSI General Assembly and Scientific Symposium og vil således mindske perioden mellem de store URSI konferencer. Den første udgave vil finde sted på Gran Canaria, Spanien i maj 2015, og her vil der være mindst 5 danske bidrag inden for kommission B ”Fields and Waves”.