Årsberetning 2013

Formand, professor Olav Breinbjerg ifbm. årsmøde i ICSU hos Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab 14.03.2014

Den Danske Nationalkomité for URSI, nedsat under Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, har til formål at sikre forbindelsen mellem Den Internationale Videnskabelige Radio Union, URSI, og fagets forskere, blandt andet ved at informere om unionens arbejde og ved at udbrede kendskab til faget. Nationalkomitéen skal endvidere søge at fremme videnskabelig forskning og teknisk udvikling indenfor radiovidenskab. URSI er opdelt i 10 faglige kommissioner.

Nationalkomitéen har i en årrække ført en meget stille tilværelse med få medlemmer, og Danmark har kun haft observatørstatus i URSI. Ved ICSU årsmødet 15. marts 2013 afløstes professor Per Høeg af professor Olav Breinbjerg som formand for Nationalkomitéen.

Danmark er med virkning fra 2013 genindtrådt som fuldt medlem af URSI og der planlægges deltagelse ved URSI Council møde ved URSI General Assembly and Scientific Symposium i Beijing, Kina i august 2014.

Der er i juni 2013 oprettet en hjemmeside for Nationalkomitéen (www.ursi-dk.dk), som kort beskriver vedtægter, organisation, medlemmer og historie. Hjemmesiden er foreløbig og planlægges udbygget i takt med iværksættelse af nye akriviteter.

I forbindelse med URSI General Assembly and Scientific Symposium i Beijing, Kina i august 2014 er Den Danske Nationalkomités kommission B “Field and Waves” sammen med Den Amerikanske Nationalkomités kommission A “Electromagnetic Metrology” arrangør af en session med titlen “Recent Advances in Antenna Measurement Techniques”. Danmarks deltagelse sker på baggrund af den særlige ekspertise, der er etableret ved Danmarks Tekniske Universitet i form af DTU-ESA Spherical Near-Field Antenna Test Facility (http://www.ems.elektro.dtu.dk/researach/dtu_esa_facility), som har status af eksterne referencelaboratorium for Det Europæiske Rumfartsagentur ESA