Årsberetning 2012

Professor Per Høeg (formand 1996 – 2013) ifbm. årsmødet i ICSU hos Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab 15. marts 2013:

Forskningsområderne indenfor URSI strækker sig fra elektromagnetiske målemetoder, bølgeudbredelse, spredning og interferens, antenner, telemåling fra satellitter, radio astronomi og stråling i relation til biologi (se URSI’s hjemmeside www.ursi.org). Forskningsresultater præsenteres som oftest enten på konferencer arrangeret af URSI eller i URSI tidsskrifter (Radio Science Bulletin, Reviews of Radio Science, Radio Science, Journal of Atmosphere and Solar-Terrestrial Physics og Wireless Networks). Medlemmer af den danske URSI nationalkomité og forskere, indenfor de videnskabelige områder dækket af URSI, har i årets løb deltaget i en række af URSI’s internationale konferencer, symposier og workshops.

Prof. Olav Breinbjerg er valgt som formand for den danske URSI nationalkomité med virkning fra marts 2013.