Historie

Nationalkomitéen har i en årrække ført en meget stille tilværelse med få medlemmer, og Danmark har kun haft observatørstatus i URSI.  Fra 2013  er Danmark genindtrådt som fuldt medlem af URSI og arbejde er iværksat for finde nye medlemmer til  nationalkomitéen og fremme dens aktiviteter.

Marts 2013

Ifbm. årsmødet i ICSU hos Det Kongelig Danske Videnskabernes Selskab udpeges professor Olav Breinbjerg til formand for Den Danske Nationalkomité for URSI.

April 2013

Danmark genindtræder som fuldt medlem (kategori 1) af URSI.

Juni 2013

Hjemmesiden for Den Danske Nationalkomité publiceres.

Marts 2014

Årsmøde i ICSU hos Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab.

August 2014

URSI General Assembly and Scientific Symposium, Beijing, Kina.

Marts 2015

Årsmøde i ICSU hos Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab.

Maj 2015

URSI Atlantic Radio Science Meeting, Gran Canaria, Spain