Forside

Den Danske Nationalkomité for URSI, nedsat under Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, har til formål at sikre forbindelsen mellem Den Internationale Videnskabelige Radio Union, URSI, og fagets forskere, blandt andet ved at informere om unionens arbejde, og ved at udbrede kendskab til faget. Nationalkomitéen skal endvidere søge at fremme videnskabelig forskning og teknisk udvikling indenfor radiovidenskab.

Nationalkomitéen har i en årrække ført en meget stille tilværelse med få medlemmer, og Danmark har kun haft observatørstatus i URSI.  Fra 2013  er Danmark genindtrådt som fuldt medlem af URSI og arbejde er iværksat for finde nye medlemmer til  nationalkomitéen og fremme dens aktiviteter.

 

Kontakt:

Professor Olav Breinbjerg

DTU-Elektro, Danmarks Tekniske Universitet

ob@elektro.dtu.dk